• myKWS Header Key Visual Corn Sugarbeet Rapeseed Icons

myKWS - Digitálne poradenstvo pre poľnohospodárov

Bezplatná služba myKWS Vás podporuje pomocou digitálnych nástrojov, ktoré Vám pomôžu pri rozhodnutiach týkajúcich sa pestovania, ako aj pomocou e-mailovej služby, ktorá Vás v správny čas bude informovať o relevantných témach tak, aby ste na konci sezóny mohli dosiahnuť optimálny výnos.