• drepujúci poľnohospodár na kukuričnom poli
    Hodnoty

Rozdiel spočíva v nezávislosti

Dôveru, rešpekt a spoľahlivosť považujeme za kľúčové črty vo vzťahoch medzi nezávislými partnermi - najmä vzhľadom na rastúcu globalizáciu poľnohospodárskeho priemyslu.

Pristupujeme k našim zákazníkom ako k partnerom, pozeráme sa na nich ako na našich kolegov a ctíme si ich skúsenosti. Naším cieľom je ponúknuť im optimálnu podporu prostredníctvom vlastných vedomostí a profesionálne sa venovať ich požiadavkám a potrebám.

  • Sme blízko farmárom, takže chápeme výzvy, ktorým čelia.

    Peter Hofmann, člen predstavenstva KWS SAAT SE
    KWS_dr_peter_hofmann_vorstand.jpg

Kto vlastní KWS

Najcennejšou devízou spoločnosti KWS je naša podnikateľská sloboda, ktorú sme si zachovali už po šesť generácií a pokračujeme. Naši rodinní akcionári vlastnia väčšinový podiel v spoločnosti KWS a aktívne formujú spoločnosť. Naším cieľom je, aby to tak aj zostalo. Pretože toto je jediný spôsob, ako môžeme zachovať hodnoty, ktoré naša zakladateľská rodina priniesla do podnikania a udržať tak kontinuitu.

Prečo je to pre Vás dobré

Za kľúč ku všetkému považujeme nezávislosť. Poskytuje nám slobodu, ktorá nám umožňuje konať. Nielen to - postavili sme na nej aj zásady, ktorými sa riadi naša interakcia so zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami. Hodnoty, ktoré každý deň prinášame do našej práce, sú zakorenené v nezávislosti.

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT