• kws_traktor_drillmaschine.jpg
    Čas sejby

Informácie o optimálnom dátume výsevu kukurice a repky olejnej

Správny čas sejby vytvára základ pre úspešnú úrodu. Najlepšie možné obdobie sejby sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť podľa klimatických a lokálnych podmienok. Naše nástroje sú ideálnymi pomocníkmi pri výbere správneho dátumu sejby.

Nájdite konzultanta