• KWS_osr_meta.jpg
    #Okrokvpred

KWS Repka olejná a Riešenia.
Buďte o krok vpred. Alebo o veľký skok.

Klimatické zmeny, meniace sa požiadavky a predpisy, zložité trhové prostredie - ako poľnohospodár čelíte veľkým výzvam. V spoločnosti KWS sme sa bližšie pozreli na hlavné témy optikou pestovateľa repky olejnej a nastavili sme stratégiu, ako vás môžeme čo najlepšie podporovať nielen teraz, ale aj do budúcnosti: Dodávať vám vysokokvalitné osivá a ďalšie riešenia, ktoré vám pomôžu vyťažiť maximum z každej sejby repky olejnej.

Benefity pri pestovaní repky olejnej

Zjednodušenie

S riešeniami #Okrokvpred môžete predchádzať konkrétnym škodám na poli a zjednodušiť si pestovateľský rok tým, že budete pracovať prezieravo. Obmedzíte tak svoje pracovné zaťaženie a budete sa môcť viac sústrediť na iné úlohy.

Extra podpora

Kvalitná odroda je základom úspešnej úrody. Váš úspech sa môže ešte zvýšiť, ak využijete doplnkové balíky služieb KWS v podobe riešení, ktoré vám umožnia získať viac z vašich polí.

Všetko v jednom

V spoločnosti KWS nájdete všetko, čo potrebujete, aby ste boli #Okrokvpred: vysokokvalitné osivá, agronomické odborné znalosti, digitálne nástroje a ošetrovanie osív, ako aj osobné poradenstvo.

Výnos je stále stredobodom nášho šľachtenia repky olejnej. Uvedomili sme si však, že požiadavky na osivo presahujú rámec výnosov, a v úzkej spolupráci s poľnohospodármi sa snažíme túto výzvu riešiť.
Dr. Andreas Gertz, KWS Šlachtitel repky olejnej

Čas čeliť výzvam.
S KWS Repkou olejnou a Riešeniami.

Či už potrebujete odbornú pomoc pri zbere úrody na dosiahnutie vyšších výnosov, alebo hľadáte poradenstvo v oblasti zdravia rastlín alebo ochrany proti hmyzu - s naším modulárnym prístupom k osivám a riešeniam vám spoločnosť KWS pomôže dostať sa o krok vpred vďaka výberu riešení. Každé riešenie je založené na najlepších odrodách osiva a prispôsobené vašim osobným potrebám a požiadavkám.

Osivo

Genetika nášho osiva je základom úspešného pestovania repky olejnej. Na to, aby sme vám mohli poskytnúť vysoko výkonné odrody pre maximálne výnosy a udržateľné striedanie plodín, ktoré budú spĺňať vaše potreby, je potrebná vysoká úroveň znalostí, predvídavosti a práce.

Oilseed Rape at KWS

Nadmorská výška a kontinenty

2
rôzne programy šľachtenia repky olejnej pre regionálne prispôsobené odrody

Výnos, výnos, výnos

1,36%
ročný nárast úrody odrôd repky KWS za posledných 10 rokov

Počet odrôd

131
KWS repky olejnej dostupných celosvetovo (2023)


Celosvetovo

30
krajín predávajúcich KWS odrody repky olejnej

Investície do šľachtenia

15%
ročného obratu repky olejnej sa reinvestuje (2022/23) do šľachtenia repky olejnej

Unikátna KWS InsectPROTECT genetika prináša o

40%
menej rastlín napadnutých larvami skočky repkovej.

Riešenia

Vaše výzvy. Naše riešenia. Pri pestovaní repky olejnej okrem jednotlivých fáz vývoja dochádza v priebehu roka aj k rôznym výzvam a príležitostiam pre opatrenia, ktoré ovplyvňujú konečné výsledky vašej úrody. Výber správnej odrody je prvým krokom. Okrem toho výber správnej kombinácie služieb, nástrojov a podpory posunie vašu úrodu na vyššiu úroveň a vaše pestovanie repky olejnej #Okrokvpred.

Nájdite správnu odrodu repky olejnej pre vaše požiadavky
Nájdite konzultanta