• Upravené osivo
    SMART šľachtenie

Prečo je SMART šľachtenie výnimočné

Odrody SMART KWS ponúkajú ďalšiu novú cestu v pestovaní cukrovej repy. V čase, keď poľnohospodárom na jar zostáva veľmi málo času na ochranu rastlín všeobecne, umožňuje CONVISO® SMART vďaka obyčajným dvom aplikáciám ušetriť čas a prostriedky. Navyše na pozemkoch, kde bojujete s ťažko odstrániteľnými burinami môže byť CONVISO® SMART kľúčovým faktorom pre ďalšie pestovanie cukrovej repy.

Iba odrody SMART KWS majú špecifickú toleranciu k novému herbicídu CONVISO® ONE. Táto tolerancia je kľúčovou vlastnosťou, ktorá odlišuje nový systém kontroly burín v cukrovej repe od doterajších metód.

Špecifická tolerancia odrôd SMART KWS prináša najlepšiu bezpečnosť pre cukrovú repu z hľadiska fytotoxicity - chráni repu pred spomalením alebo zastavením vývoja. Vďaka herbicídu CONVISO® ONE je prvý krát v cukrovej repe umožnené používať skutočne širokospektrálny herbicíd, čo pomôže pozdvihnúť efektivitu a účinnosť ochrany na novú a určite vyššiu úroveň.

Čo sa týka tolerancie k chorobám a škodcom, budú odrody SMART KWS vybavené rovnakými vlastnosťami, ako doteraz známe klasické odrody. Pokračujeme samozrejme naďalej v šľachtení, ktoré určite prinesie ďalšie zvyšovanie výnosov a rozšírenie portfólia odrôd tak, aby si každý pestovateľ vybral tú najvhodnejšiu odrodu pre svoje podmienky.

Vysvetlenie princípu

Aby rastliny mohli rásť, musia vytvárať špecifické aminokyseliny s rozvetveným reťazcom – konkrétne valín, leucín a izoleucín.

CONVISO® ONE je špecializovaný herbicíd určený na reguláciu burín v odrodách cukrovej repy CONVISO® SMART. Obsahuje dve vysoko účinné herbicídne látky inhibujúce acetolaktát syntázu (ALS = Aceto Lactate Synthase).

SMART cukrová repa má prirodzenú toleranciu na tento ALS herbicíd. Vďaka tejto prirodzenej mutácii sa ALS herbicíd nedokáže naviazať na ALS enzým, ktorý zasahuje do produkcie vyššie spomenutých aminokyselín, ktoré sú potrebné pre rast rastliny a nebráni tak rastu cukrovej repy.

Buriny ale túto mutáciu neobsahujú – vďaka tomu sa herbicíd CONVISO® ONE naviaže na ALS enzým, zablokuje ho a znemožní tak syntézu aminokyselín dôležitých pre rast a burina hynie.


História šľachtenia

Základným stavebným kameňom nového systému je rodina odrôd SMART KWS. Pre identifikáciu a integráciu tolerancie k ALS inhibítorom boli použité klasické konvenčné šľachtiteľské metódy, vďaka ktorým sa SMART KWS odrody mohli stať perfektným partnerom pre herbicíd CONVISO® ONE.

Špecifická tolerancia k ALS inhibítorom odrôd SMART KWS umožnila využiť nový herbicíd CONVISO® ONE, so širokým účinkom na trávovité a širokolisté buriny. Tak široké spektrum burín nebolo doteraz možné v cukrovej repe kontrolovať jedným herbicídom. Podobne ako tomu bolo aj v minulosti u klasických odrôd cukrovky, bude ešte nejaký čas trvať, než novej generácie SMART KWS odrôd dosiahnu najvyššej výkonnosti.

Oveľa efektívnejšia likvidácia burín, menšia konkurencia burín a účinná selektivita umožňujú už dnes dosiahnutie vysokých výnosov.

Trvalo to viac ako 15 rokov, ale vďaka nadšeniu a angažovanosti tímu vedcov a šľachtiteľov z KWS sa nakoniec podarilo vyvinúť tento nový unikátny a pre budúcnosť cukrovej repy strategický produkt. Z 1,5 miliardy jedincov bola klasickým výberom vyselektované jedna rastlina s herbicídnou toleranciou, ktorá vytvorila základ rozvoja systému CONVISO® SMART.

Tolerancia nových SMART KWS odrôd spočíva v prirodzenej zmene enzýmu zapojeného do biosyntézy esenciálnych aminokyselín.

Rastliny cukrovej repy s touto spontánnou mutáciou boli vyselektované a použité pre ďalšie šľachtenie, ktoré viedlo k vývoju SMART KWS odrôd.

Systém kontroly burín v cukrovej repe CONVISO® SMART bol vyvinutý v spolupráci spoločností KWS SAAT SE a Bayer AG.

Nájdite konzultanta