Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť KWS Semena s.r.o., (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“ v príslušnom tvare), oceňuje váš záujem a ďakuje vám za návštevu našej webovej stránky alebo za používanie našej aplikácie. KWS berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a so zásadami ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke. V nasledujúcom texte nájdete informácie o tom, ktoré údaje uchovávame a kedy a ako tieto údaje používame.

1. Prevádzkovateľ spracúvania údajov

Prevádzkovateľom spracúvania údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia GDPR je spoločnosť KWS Semena, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovensko.

2. Kontaktné údaje

KWS Semena, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Tel. č.: +421 (0) 2 32 112 590
Fax č.:+421 (0) 2 32 112 591
E-mail: kwssemena@kws.sk

3. Účely a právny základ spracúvania

a) Informačná návšteva našej webovej stránky

Pokiaľ našu stránku použijete na čisto informačné účely, inak povedané, ak sa nezaregistrujte alebo inak neposkytnete informácie, budeme získavať iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle na náš server.

Ak sa chcete pozrieť na našu webovú stránku, spracúvame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nutné, aby sme vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť:

 • IP adresa,
 • Dátum a čas žiadosti,
 • Rozdiel v časovom pásme vzhľadom na svetový čas (GMT),
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka),
 • Prístupový stav/stavový kód HTTP,
 • Množstvo prenesených údajov v každom jednotlivom prípade,
 • Webová stránka, z ktorej žiadosť prichádza,
 • Prehliadač,
 • Operačný systém a jeho rozhranie,
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Tieto informácie sa analyzujú výlučne na štatistické účely.

Právny základ spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnené záujmy, ktoré si uplatňujeme, zahŕňajú poskytovanie našej online služby a zaistenie bezpečnosti údajov.

b) myKWS

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť zaregistrovať sa do našej informačnej služby „myKWS“. Tento zákaznícky portál môžete využívať aj prostredníctvom našej mobilnej aplikácie myKWS. V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovávaní vašich osobných údajov pri používaní myKWS.

I. Registrácia v službe myKWS

MyKWS je komplexná informačná služba so zameraním na informácie o konkrétnych plodinách a na všeobecné informácie o našich produktoch, najmä o kukurici, cukrovej repe, repke a iných. Nájdete tu užitočné nástroje, (napr. Kontrola vitality poľa, Suma teplôt, Teplota pôdy, Meteorologická služba a pod.) a kalkulačky, (napr. Kalkulačka nákladov na sušenie, Výpočet výsevku a potrebného osiva a iné). Služba myKWS vám zároveň ponúka regionálne informácie prispôsobené vášmu regiónu.

Na prístup k tejto službe a informáciám sa vyžaduje registrácia.

V rámci vašej registrácie vytvoríme váš profil používateľa. Pritom od vás získame údaje potrebné na pridelenie a správu používateľského účtu.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Po uplynutí 30 dní odo dňa, keď ukončenie vzťahu s používateľom vstúpi do platnosti a po uplynutí všetkých zákonných lehôt uchovávania budú Vaše údaje vymazané.

II. Všeobecné informácie a odporúčania

Na svojom používateľskom účte myKWS môžete poskytnúť ďalšie informácie (napr. preferované druhy plodín), na základe ktorých potom od nás budete dostávať príslušný obsah a odporúčania (napr. týkajúce sa zaobchádzania s pestovanými druhmi). Príslušný obsah a odporúčania budete dostávať prostredníctvom notifikačnej funkcie myKWS.

Právnym základom spracovávania je čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR.

Po uplynutí 30 dní odo dňa, keď ukončenie vzťahu s používateľom vstúpi do platnosti a po uplynutí všetkých zákonných lehôt uchovávania budú Vaše údaje vymazané.

III. Funkcie závisiace od geografických údajov

V službe myKWS používame vaše lokalizačné údaje, aby sme vám ponúkli funkcie založené na geografických údajoch (napr. satelitnú analýzu vašich polí alebo relevantné informácie o vašej lokalite, ako je počasie alebo poradenstvo podľa lokality).

Máte tiež možnosť vytvárať poznámky na základe geografických údajov. V tomto nástroji si môžete sami nahrať informačný text a obrázky.

V aplikácii myKWS nás tiež môžete informovať o svojej aktuálnej polohe pomocou GPS. Na tento účel aplikácia získa prístup k vašim aktuálnym údajom o polohe.

Pomocou tejto funkcie si napríklad môžete nechať zobraziť svoju aktuálnu polohu na mape.

Právnym základom spracúvania je čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR.

Údaje o vašej polohe sa po uplynutí 30 dní odo dňa, keď ukončenie vzťahu s používateľom vstúpi do platnosti a po uplynutí všetkých zákonných lehôt uchovávania, vymažú.

IV. Analýza používania

Ak ste nám poskytli svoj súhlas, zhromažďujeme a analyzujeme základné údaje o vašom používateľskom správaní, čo nám umožní zlepšiť a zatraktívniť naše služby.

Vaše údaje o používaní sa zaznamenávajú a vyhodnocujú len s vaším súhlasom.

Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom poslaným na adresu: kwssemena@kws.sk

Po uplynutí 30 dní odo dňa, keď ukončenie vzťahu s používateľom vstúpi do platnosti a po uplynutí všetkých zákonných lehôt uchovávania budú Vaše údaje vymazané.

V. Prístup k fotoaparátu na použitie funkcií

Ak chcete používať rôzne funkcie, aplikácia myKWS potrebuje mať prístup k fotoaparátu vášho zariadenia. To vám napríklad umožní nahrávať obrázky priamo do aplikácie alebo získať ďalšie informácie o produkte naskenovaním QR kódu produktu. Pri skenovaní QR kódu produktu ukladáme informácie o produkte prenesené do vašich informácií uložených v aplikácii myKWS, aby sme mohli vytvoriť históriu používania vášho účtu myKWS.

Právnym základom pre spracúvanie je čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR.

Ak nie ste prihlásení v čase skenovania alebo ak si vytvoríte konto myKWS neskôr, vaša poloha sa pridá do konta myKWS dodatočne za predpokladu, že ste udelili súhlas s lokalizáciou v API prehliadača.

Právnym základom lokalizácie je čl. 6, ods. 1, písm. a) a čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR pre následné pripojenie.

Po uplynutí 30 dní odo dňa ukončenia používateľského vzťahu a po uplynutí všetkých zákonných lehôt uchovávania budú Vaše údaje vymazané.

Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, vaše údaje odstránime po odvolaní vášho súhlasu, pokiaľ nie je ďalšie spracúvanie povolené podľa príslušných právnych ustanovení.

c) Kontaktovanie zákazníkov

Vaše kontaktné údaje, napríklad meno, adresu, číslo faxu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, tiež používame a spracúvame, aby sme vás s pomocou komunikačných metód, ktoré ste uviedli (poštou, faxom, e-mailom, telefónom), informovali o našich produktoch, službách a špeciálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, prípadne aby sme vykonávali zákaznícke prieskumy.

Právny základ spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom, ktorý si uplatňujeme, je komunikácia s našimi zákazníkmi.

d) Sledovanie a optimalizácia

Táto webová stránka využíva rôzne technológie na získavanie a ukladanie údajov na účely marketingu a optimalizácie. Tieto údaje sa môžu použiť na vytváranie používateľských profilov pod pseudonymom.

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu stránok od spoločnosti Google LLC (ďalej len „Google“). Informácie vyprodukované súbormi cookie pri používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa uchovávajú. V rámci anonymizácie IP spoločnosť Google najprv skráti vašu IP adresu v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP prenáša na server Google v USA a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnostiach na webovej stránke a na to, aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytovala ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti s používaním služby Google Analytics sa nebude kombinovať s inými údajmi spravovanými spoločnosťou Google.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese: https://policies.google.com/?hl=sk&gl=de. Upozorňujeme, že na tejto stránke bola služba Google Analytics rozšírená s pomocou kódu „anonymizeIp“, aby sa zaručilo anonymizované získavanie IP adries („maskovanie IP“).

Právny základ spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov v kontexte služby Google Analytics, kliknite na modrý šesťuholník v ľavom dolnom rohu prehliadača, aby ste mohli upraviť nastavenia v banneri súborov cookie.

e) Spravodaj

E-mailový spravodaj sa vám bude posielať iba v prípade, že nám na to udelíte súhlas. Ak si už neželáte dostávať e-mailový spravodaj, môžete sa odhlásiť s pomocou odkazu zobrazeného na konci každého prijatého spravodaja.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

f) Odporúčania pre Facebook, e-mail a WhatsApp

Informácie zobrazené na webovej stránke KWS môžete jednoducho zdieľať na Facebooku, Twitteri, cez e-mail a v službe WhatsApp s pomocou príslušných doplnkov. Tieto „doplnky pre záložky sociálnych sietí“ sú internetové záložky, s ktorých pomocou môžu používatelia tohto druhu služieb získavať odkazy a správy. Na webovej stránke KWS sú prepojené iba ako odkaz na príslušné služby. Na webovú stránku príslušného poskytovateľa sa dostanete iba po kliknutí na súvisiacu grafiku. To znamená, že až potom sa vaše používateľské informácie prenesú príslušnému poskytovateľovi. Informácie o tom, ako s vašimi osobnými údajmi pracujú tieto stránky, nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov.

g) Facebook pixel

Naša webová stránka má integrovaný tzv. „facebook pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Facebookový pixel je skript jazyka Java. Keď navštívite našu webovú stránku a dáte nám svoj súhlas, facebookový pixel umožní vášmu prehliadaču automaticky vytvoriť priame spojenie so serverom Facebook. Vďaka tomu možno zaznamenávať a prenášať na Facebook najmä tieto údaje:

vaša IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača, adresa URL, adresa URL, z ktorej ste prišli, ID pixlu a cookie siete Facebook, a tiež informácie o zobrazeniach stránky a údaje zadané do vstupných polí.

Facebookový pixel používame na sledovanie akcií návštevníkov našej webovej stránky, na opätovné zameranie reklám na Facebooku pre návštevníkov našich webových stránok a na získanie ďalších informácií o členoch Facebooku, ktorí si prezerajú naše reklamy.

Tieto metódy sa tiež používajú na analýzu štruktúry návštevníkov pomocou údajov z Facebooku.

Údaje sa uchovávajú 180 dní.

Právny základ spracúvania údajov je čl. 6, ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Facebook spracúva údaje v rámci usmernenia o používaní údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Špeciálne informácie a údaje o facebookovom pixli a jeho funkciách získate v oblasti Pomocník Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

4. Súbory cookie

Na svojich webových stránkach používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa môžu uložiť na pevný disk pri návšteve webovej stránky. Tieto textové súbory vytvára a odosiela webový server, na ktorý ste sa pripojili prostredníctvom internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome). Súbory cookie nemôžu spúšťať žiadne programy ani infikovať počítač vírusmi. Ich účelom je zvýšiť pohodlie a efektivitu pri používaní internetu.

Naše webové stránky používajú nasledujúce druhy súborov cookie. Ich rozsah a spôsob práce sa vysvetľuje nasledovne:

 • Prechodné súbory cookie (a)
 • Trvalé súbory cookie (b)

a) Prechodné súbory cookie sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä relačné súbory cookie. Súbory ukladajú „ID relácie“, s ktorého pomocou sa dajú celej relácii priradiť rôzne požiadavky vášho prehliadača. To znamená, že po návrate na našu webovú stránku bude možné znova rozoznať váš počítač. Relačné súbory cookie sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení vášho prehliadača.

b) Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanoveného obdobia, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača.

c) Nastavenia svojho prehliadača môžete konfigurovať podľa svojich preferencií. Môžete napríklad odmietnuť súbory cookie tretích strán alebo všetky súbory cookie. Upozorňujeme však, že v takom prípade možno nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

d) Súbory flash cookie, ktoré používame, nezachytáva váš prehliadač, ale váš doplnok Adobe Flash. Používame tiež pamäťové objekty HTML5, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Tieto objekty ukladajú potrebné údaje nezávisle od používaného prehliadača a nemajú žiadny automatický dátum uplynutia. Ak si neželáte, aby sa spracúvali súbory flash cookie, musíte na tento účel nainštalovať doplnok, napr. „Ghostery“ pre prehliadač Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/sl/firefox/addon/ghostery/) alebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pre Google Chrome. Používaniu pamäťových objektov HTML5 môžete zabrániť prepnutím prehliadača do režimu súkromného prehliadania.

5. Príjemcovia osobných údajov:

Na prevádzkovanie svojej webovej stránky a poskytovanie personalizovaných služieb spoločnosť KWS využíva aj dcérske spoločnosti zo skupiny KWS alebo externých poskytovateľov služieb, ktorí nás podporujú pri spracúvaní objednávok, prevádzkovaní webovej stránky, poskytovaní personalizovaných služieb a poskytovaní informácií zákazníkom. Tieto spoločnosti môžu vaše osobné údaje používať iba na plnenie svojich úloh v našom mene a musia dodržiavať príslušné nariadenia o ochrane údajov.

Prenos osobných údajov štátnym inštitúciám a úradom sa uskutočňuje iba v súlade so záväznými vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo v prípade, ak si prenos vyžaduje súdne alebo trestné konanie. Údaje sa nebudú prenášať na žiadne iné účely.

6. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci vyššie popísaných postupov, tiež posielame príjemcom v zmysle čl. 4 ods. 9 nariadenia GDPR, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje mimo územia Európskej únie. V tejto súvislosti dochádza k prenosu a následnému spracúvaniu vašich osobných údajov aj v tretích krajinách, pre ktoré neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Primeranú ochranu vašich osobných údajov u príslušných príjemcov teda zabezpečujeme prostredníctvom „primeraných záruk“ (článok 46 nariadenia GDPR), uzatvorením štandardných zmluvných doložiek, pokiaľ sa neuplatňujú žiadne výnimky. Môžete si od nás vyžiadať kópiu týchto záruk (kontaktné údaje pod číslom 1/2).

7. Obdobie uchovávania

Vo všeobecnosti platí, že vaše údaje uchovávame iba tak dlho, ako je potrebné na vykonanie služby, o ktorú ste požiadali alebo s ktorou ste súhlasili. Ak existujú zákonné lehoty uchovávania, vaše údaje sa budú uchovávať v súlade s týmito právnymi špecifikáciami.

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

Pokiaľ sú splnené príslušné zákonné požiadavky, máte vo vzťahu k nám nasledujúce práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi:

 • Právo na prístup,
 • Právo na opravu,
 • Právo na výmaz,
 • Právo na obmedzenie spracúvania údajov,
 • Právo na prenosnosť údajov.

Právo namietať

Jednotlivé právo namietať

Z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR vrátane profilovania založeného na uvedených ustanoveniach. Osobné údaje na tieto účely nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu

V niektorých prípadoch spracúvame vaše údaje na účely priameho marketingu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na tieto účely. To sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na tieto účely nebudú ďalej spracúvať.

 • Stiahnutie súhlasu: Ak ste súhlasili so spracúvaním svojich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov až do vášho odvolania súhlasu nebude ovplyvnená.

Ak si chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás s použitím vyššie uvedených kontaktných údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo v mieste podozrenia z porušenia, ak je podľa vášho názoru spracúvanie vašich osobných údajov nezákonné.

9. Externé odkazy

Naša online služba občas obsahuje odkazy, ktoré vedú na webové stránky tretích strán. Ak sa to nedá jednoducho rozpoznať, uvádzame, že ide o externý odkaz. KWS nemá žiadny vplyv na obsah alebo formu webových stránok externých poskytovateľov. Tieto zásady ochrany osobných údajov preto v tejto súvislosti s takýmto stránkami nemajú žiadny význam.

10. Zmeny a doplnenia týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť alebo revidovať. V tejto súvislosti upozorňujeme na aktuálnu verziu našich zásad ochrany osobných údajov.

Bratislava, november 2021

Všetky zásady ochrany osobných údajov