• 160707_imagefotos_kws_023.jpg
    Výber odrody, kukurica

Výber odrody, kukurica

Výber odrody je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich výnos a kvalitu kukurice.

V porovnaní s inými plodinami sa pri pestovaní kukurice zvyčajne vykonáva menej opatrení na riadenie rastu rastlín. Zatiaľ čo u iných plodín rôzne spôsoby hnojenia a opatrení na ochranu rastlín v rôznych časových úsekoch ovplyvňujú rast rastlín, pri pestovaní kukurice je ich počet obvykle relatívne nízky.

Z týchto dôvodov sú vlastosti odrody kukurice a ich podiel na úspechu pestovania veľmi významné.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Výber odrody - na čom skutočne záleží?

Na nájdenie ideálneho sortimentu kukurice pre Vašu prevádzku je potrebné podrobne preskúmať polohu a prevádzkové požiadavky.

Faktory pri výbere odrody

Pri výbere odrody zohrávajú úlohu mnohé faktory. Napríklad jednotlivé odrody majú rôznu skorosť alebo spôsob využitia.

Rozhodujúce faktory pri výbere odrody:

Vlastnosti odrôd kukurice sú rôzne. Výber odrody podmieňuje úspešné pestovanie vo vlastnej prevádzke.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

1. Kritérium výberu odrody - otázka lokality

Čo by ste mali zvážiť, pokiaľ ide o nároky na stanovište

O Vašom stanovišti je potrebné vedieť nasledujúce faktory:


  • Suma teplôt počas obdobia rastu
  • Otepľovanie sa pôdy na jar
  • Dostupnosť vody
  • Výskyt chorôb
  • Prísun živín

Otázka lokality a charakteru silážnej odrody

Okrem toho pri výbere odrody je potrebné individuálne zhodnotiť predpokladaný termín zberu a miesto pestovania. Prečítajte si, ako sa silážne odrody odlišujú na základe spôsobu dozrievania a zistite, aký typ odrody je vhodný pre Vašu prevádzku!

2. Kritérium výberu odrody - zamýšľané použitie

Čo by ste mali zvážiť, pokiaľ ide o zamýšľané využitie kukurice

Či už kukurica na siláž, na zrno alebo energetická kukurica - každé využitie predpokladá určité vlastnosti odrody.

Zistite, ktoré vlastnosti majú rozhodujúci význam pre dané využitie kukurice! Okrem toho je pri výbere odrody možné individuálne reagovať na termín a miesto zberu; napr. skorší čas zberu alebo univerzálne využitie.

Nájdite konzultanta