• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Inovácie

Šľachtenie rastlín pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Cieľom našej šľachtiteľskej práce je poskytnúť poľnohospodárom presne také odrody, aké zodpovedajú ich požiadavkám. Nezáleží na tom, či ide o tradičné alebo ekologické poľnohospodárstvo. Ponúkame osivá, ktoré sú prispôsobené klimatickým a pôdnym podmienkam rôznych regiónov, zvyšujú výnosy a znižujú používanie pesticídov.

Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné nepretržité a intenzívne výskumné činnosti. Trvá až desať rokov, kým je nová odroda schválená a dostupná na lokálnom trhu. Každý rok investujeme približne 18,5 % nášho obratu do výskumných a vývojových projektov, čo umožňuje zvýšenie výnosov až o 2 % ročne.

Celosvetová šľachtiteľská a pokusná sieť KWS

Naše súčasné kľúčové čísla z oblasti výskumu a vývoja:

Parameter 2016/2017 2015/2016 +/-
Zamestnanci výskumu a vývoja (priemerný počet) 1889 1830 3,2%
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja z celej pracovnej sily (v %) 38.3 37.8 1,3%
Náklady na výskum a vývoj (v mil. €) 190,3 182.4 4,3%
Pomer výskumu a vývoja (v %) 17.7 17.6 0,6%
Povolenia pre uvedenie na trh pre nové odrody 357 397 -10,1%

Váš kontakt

Stephan Krings
Stephan Krings
Vedúci globálneho marketingu a komunikácie
Poslať e-mail
KONTAKT