• Aussaat-Rübenpillen-im-Saatbett.png
    Viete odkiaľ osivo pochádza?

Na ceste od osiva k cukrovej repe

Vedeli ste, že výroba našich vysokokvalitných osív zahŕňa stovky krokov?

Na uvedenie novej odrody na trh a zabezpečenie najlepšej technológie a lepších výnosov pre pestovateľov cukrovej repy je potrebná obrovská komplexnosť a moderná veda.

Staňte sa odborníkom a preskúmajte naše 4 kľúčové témy

Šľachtenie

Vedeli ste, že spoločnosť KWS vznikla vďaka šľachteniu cukrovej repy?

KWS začala so šľachtením cukrovej repy už pred viac ako 165 rokmi – bola to prvá aktivita KWS a naša spoločnosť tak v podstate vznikla práve vďaka cukrovej repe. Na to, aby sa na trh dostala nová odroda cukrovej repy, je potrebných 10 rokov šľachtiteľského úsilia. Aby sme tento proces urýchlili, skúmame nové šľachtiteľské technológie, ktoré by potenciálne skrátili tento proces o 2 - 3 roky. V súčasnosti máme v rámci sveta 18 šľachtiteľských staníc s viac ako 360 odborníkmi, ktorí pracujú vo výskume a vývoji na viac ako 50 prebiehajúcich projektoch zameraných na cukrovú repu. Každoročne sa vyberie 100 000 jednotlivých rastlín, vypestuje sa 10 000 príbuzenských línií a na celom svete je do predaja schválených približne 100 odrôd cukrovej repy KWS.

cukrová repa

ŠĽACHTITEĽSKÉ SKÚSENOSTI

165
rokov
18
šľachtiteľských staníc po svete

NOVÉ ŠĽACHTITEĽSKÉ TECHNOLÓGIE

10
rokov potrebných na vyšľachtenie novej odrody
2-3
ušetrených rokov vďaka moderným tehnológiam

ROČNÝ NÁRAST VÝNOSOV

1.5
t/ha viac za rok
2%


ŠĽACHTITEĽOV

360
pracujúcich na konkrétnych projektoch

PROJEKTOV

50
v šľachtení
100k
vybraných rastlín / ročne

SCHVÁLENÝCH ODRÔD

100
celosvetovo každý rok

Spracovanie

Vedeli ste, že osivo cukrovej repy je spracované 6 krát, kým je pripravené na dodanie?

Bezprostredne po zbere (od polovice júla do začiatku augusta) sa v produkčných regiónoch Talianska a Francúzska semienka prečistia. V prípade potreby sa starostlivo vysušia na vlhkosť nižšiu ako 10 % a uskladnia. Po procese predbežného čistenia sa osivo ďalej čistí podľa priorít a odosiela sa z fabrík v Taliansku alebo Francúzsku a do nemeckého Einbecku.

Spracovanie osiva v počítačom riadenom závode

Prvým krokom v spracovaní osiva je jeho rozdelenie na niekoľko veľkostných frakcií. Následne sa každá veľkosť osobitne vyleští. Dosiahne sa tak odstránenie nadmerného perikarpu (lignifikované štruktúry) obsahujúceho látky, ktoré bránia klíčeniu. Zároveň tak semienko získa guľovitý tvar.

Peletovanie

Po úspešnom spracovaní sa nepravidelne ploché holé semienko obalí peletovacou hmotou. Táto hmota slúži ako základ pre aplikáciu fungicídnych a insekticídnych látok a zlepšuje výsevnosť osiva (presný výsev).

KWS-Processed-seed_EIN_16_9.jpg
KWS-Drying_16_9.jpg
KWS_Grey-pill-on-black.jpg

Ošetrenie a aplikácia farby

Účinné látky sa aplikujú v novom počítačom riadenom zariadení pomocou rotorovej technológie. V prvom kroku sa na povrch peletovaných semien aplikujú chemické látky. Potom nasleduje aplikácia špecifickej oranžovej farby KWS.

Zabezpečenie kvality

Vedeli ste, že pri skúškach kvality osiva sa ročne odoberie 54 000 vzoriek a vykoná sa viac ako 420 000 skúšok kvality?

Prázdne osivo a osivo s nedostatočnými embryami sa odstráni kombináciou separácie prúdom vzduchu a gravitácie podľa špecifickej hmotnosti jednotlivých semienok. Len dokonale vyleštené osivo s plne vyvinutými embryami zaručí vysokú poľnú vzchádzavosť - najmä ak prevládajú náročné podmienky prostredia. Aby sme zabezpečili skutočne vysokú kvalitu osiva, každoročne sa odoberie 54 000 vzoriek na vykonanie celkovo 420 000 testov kvality.

Balenie

Vedeli ste, že ročne vyprodukujeme viac ako 6 miliónov kilogramov semien na osivo?

Pred dodaním osiva do cukrovaru alebo poľnohospodárovi sa hotový výrobok zabalí do krabíc, ktoré sa balia na základe hmotnosti tisíc semien v automatizovanom baliacom zariadení. V minulom fiškálnom roku sme do krabíc zabalili viac ako 6 mil. kg krásnych oranžových semien cukrovej repy.

Zaregistrujte sa do myKWS
Nájdite konzultanta