KWS INTELIGENS

FAO 410

  • Hlavné využitie: na zrno alebo na bioetanol
  • Doplnkové využitie: na siláž alebo na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne neskorý zrnový hybrid určený do podmienok kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Aj navzdory svojej skorosti sa jedná o kompaktnú rastlinu, ktorá výsledky svojej asimilácie ukladá primárne do klasu. KWS INTELIGENS doslova ovládol juhovýchodnú Európu a spolu so Slovenskom sa ho do predaja rozhodlo zaradiť aj Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Česko a Maďarsko.

KWS INTELIGENS bol jedným z najvýkonnejších hybridov nadnárodných pokusov v roku 2018 a celkovo najvýkonnejší hybrid vo svojom skorostnom segmente v roku 2019. Týmto potvrdil svoju medziročníkovú stabilitu, ktorú sme mohli vidieť už v šľachtiteľských selekčných pokusoch, ktoré v hierarchii pokusov predchádzajú nadnárodným pokusom. Práve medziročníková stabilita je neodmysliteľný parameter nosného zrnového hybridu, na ktorú by sa malo prihliadať pri nákupe osiva.

KWS INTELIGENS patrí medzi hybridy označené ako PLUS4GRAIN, ktoré vám poskytnú nadštandardné úrody v podmienkach priemernej a vysokej úrodovej hladiny.

Dátový hárok KWS INTELIGENS
Nájdite konzultanta