• KWS_landschaft_mit_bluehendem_rapsfeld.jpg
    Растителна защита в рапицата

Оптималната растителна защита води до най-високите добиви на рапица!

За да подкрепим най-добре рапичното растение, трябва да знаем повече, кои вредители представляват риск за него. Защитата на рапичното растение срещу тези вредители е изключително важна стъпка към реколтиране на максимални добиви и икономически успех в края на вегетационния сезон.

KWS ви показва какво е важно, когато става дума за растителна защита.

Намерете консултант сега