KWS ЖУАЮ

Селекция с качество

  • Зимен фуражен ечемик
  • Шестредов, интензивен, високопродуктивен сорт от ново поколение
  • Отлично представяне при екстремни условия, с висока толерантност към полягане

Характеристики

  • Едър клас с висок хектолитър
  • Висока маса на 1000 семена
  • Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия
  • Слаба чувствителност към Жълто ечемичено вджуджаване
  • Силно толерантен към Кафява ръжда и Брашнеста мана

KWS ЖУАЮ информационен лист
Намерете консултант сега