KWS ПЕПЛУМ

Силен и здрав до жътва

  • Ниска ранна осилеста зимна пшеница
  • Висока абсолютна маса и реални предимства при динамични климатични условия
  • Слабочувствителна на ниски температури

Характеристики

  • Ниска ранна осилеста зимна пшеница
  • Висока абсолютна маса и реални предимства при динамични климатични условия
  • Слабо чувствителна на ниски температури
  • Ниско чувствителна на полягане и със силно братене
  • Високо съдържание на протеин и маса на 1000 семена
  • Пшеница с висок добивен и качествен потенциал
  • Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2023

Добив

845 - 977 кг/дка

Съдържание суров протеин

средно 12%

Добив мокър глутен

средно 24,1%

Сеитбена норма

350 - 500 кълняеми семена/м2

KWS ПЕПЛУМ информационен лист
Намерете консултант сега