KWS РУМ

Новото премиум качество

  • Среднокъсна зимна осилеста пшеница
  • Нисък сорт, силно устойчив на полягане с малко растителна маса
  • Отлична продуктивност при екстремни условия, със силни равностойни братя

Характеристики

  • Едър клас с висок потенциал за хлебопекарни качества
  • Висока маса на 1000 семена
  • Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия
  • Слаба чувствителност към мана и кафява ръжда
  • Слабо чувствителна към Септориоза (Septoriosa spp.) и толерантна към Фузариум (Fusarium spp.)

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2023

Добив

842 - 935 кг/дка

Съдържание суров протеин

средно 12,2%

Добив мокър глутен

средно 24 %

Сеитбена норма

350 - 500 кълняеми семена/м2

KWS РУМ информационен лист
Намерете консултант сега