KWS СФЕРА

Идеалното съчетание между добив и качество

  • Средновисока безосилеста зимна пшеница със силен восъчен налеп
  • Средноранна във фаза вретенене с ранно изкласяване, пълна зрялост – средноранна до ранна
  • Слабочувствителна на ниски температури

Характеристики

  • Mного ниско чувствителна на полягане с висок коефициент на братимост

  • Много висок хектолитър (77-83)
  • Висока маса на 1000 семена (42/50)
  • Брой семена на клас 50/55, добро W (180 - 210)

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2023

Добив

850 - 876 кг/дка

Съдържание суров протеин

средно 12,3%

Добив мокър глутен

средно 25%

Сеитбена норма

350 - 520 кълняеми семена/м2

KWS СФЕРА информационен лист
Намерете консултант сега