KWS СФЕРА

Идеалното съчетание между добив и качество

  • Средновисока безосилеста зимна пшеница със силен восъчен налеп
  • Средноранна във фаза вретенене с ранно изкласяване, пълна зрялост – средноранна до ранна
  • Слабочувствителна на ниски температури

Характеристики

  • Mного ниско чувствителна на полягане с висок коефициент на братимост

  • Много висок хектолитър (77-83)
  • Висока маса на 1000 семена (42/50)
  • Брой семена на клас 50/55, добро W (180 - 210)

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2021

Добив

882 - 1024 кг/дка

Съдържание суров протеин

14,30% - 14,70%

Добив мокър глутен

28,30% - 28,60%

Сеитбена норма

380 - 520 кълняеми семена/м2

KWS СФЕРА информационен лист
Намерете консултант сега