KWS УЛТИМ

Една фантастична пшеница

  • Нисък сорт ранна до средно ранна зимна осилеста пшеница
  • Толерантен към засушаване
  • Силно братене

Характеристики

  • Висок хектолитър и едро зърно

  • Силна устойчивост на ниски температури и полягане

  • Устойчив на Мозайка по пшеницата

  • Подходящ за интензивно отглеждане

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2020

Добив

795 - 837 кг/дка

Съдържание суров протеин

14,70% - 15,20%

Добив мокър глутен

36,30% - 37,50%

Сеитбена норма

380 - 550 кълняеми семена/м2

KWS УЛТИМ информационен лист
Намерете консултант сега