KWS ФЕЕРИС

Да преборим вирусите

  • Зимен фуражен ечемик
  • Шестредов, интензивен, високопродуктивен сорт
  • Отличен инструмент за управление на риска за производителите на ечемик в сухи условия и тези, които искат да изведат сеитбата възможно най-рано

Характеристики

  • Едър клас с висок хектолитър
  • Висока маса на 1000 семена
  • Притежава комплексна пластичност към различни почвено-климатични условия
  • Отличен здравен статус: толерантност към BYDV (Жълто ечемичено вджуджаване), резистентност към BYMV, Rhynchosporium, Мрежести петна, Кафява ръжда и Брашнеста мана

KWS ФЕЕРИС информационен лист
Намерете консултант сега