DELICIO CLP HO

Високоолеинов хибрид – интензивен тип

 • Стабилен и сигурен добив
 • Пластичен спрямо климатични условия и технология на отглеждане
 • Много добра толерантност към хербицида

Още предимства

 • Висока масленост (до 48-50%) и съдържание на олеинова киселина (над 90%)
 • Добра устойчивост на болести, включително трудните за контрол от фунгициди
 • Височина на растенията – ниски
 • Пита - средно голяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
 • Профил – полунаведена
 • Форма – изпъкнала
 • Физиологична зрялост - средно ранна
 • Цъфтеж - средно ранен

KWS DELICIO CLP HO информационен лист
Намерете своите консултанти