DELICIO CLP HO

Високоолеинов Клиърфийлд Плюс

  • Стабилен и сигурен добив
  • Пластичен спрямо климатични условия и технология на отглеждане
  • Много добра толерантност към хербицида

Още предимства

  • Добра устойчивост на болести, включително трудните за контрол от фунгициди

Техническо описание

  • Височина на растенията - среднониски до ниски
  • Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
  • Позиция на питата - полунаведена, изпъкнала
  • Физиологична зрялост - средноранен хибрид
  • Потенциал за масленост - Линолова - 48-50 и съдържание на олеинова киселина - над 90%
  • Отглеждане - интензивен тип

KWS DELICIO CLP HO информационен лист
Намерете консултант сега