ФЮРИЪС CLP

Clearfield®Plus технология

 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване

Още предимства

 • Високо маслено съдържание - 48%
 • Висока маса на 1000 семена
 • Много добра толерантност на полягане
 • Добра географска адаптивност

Техническо описание


 • Височина на растенията - средновисоки до високи
 • Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
 • Профил - полунаведена, изпъкнала
 • Физиологична зрялост - средна до среднокъсна
 • Повишена толерантност към основните болести по слънчогледа

ФЮРИЪС CLP информационен лист