СУВЕКС SU

 • Нов ТМ устойчив хибрид със стабилни и високи добиви
 • Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно отглеждане
 • Резистентен на Синя китка – раса А/F

Още предимства

 • Подходящ за стресови и сухи климатични райони
 • Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа – раса М9
 • Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване

Техническо описание

 • Средновисок до висок - 180 – 205 см
 • Позиция на питата - полуизправена
 • Физиологична зрялост – средноранен хибрид
 • Потенциал за масленост: 44 – 46%
 • Отлична озърненост в центъра
 • Растения със здрава и широка петура на листа

СУВЕКС SU информационен лист