КАПИТОЛИС

Ново измерение на добива в сухи условия

FAO 380, INITIO третиране

  • Последно поколение генерация KWS – група късно 300
  • Подходящ за интензивно отглеждане
  • Нов хибрид, създаден за сухи условия с изтеглен период на цъфтеж

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 118 - 125 дни
  • Височина на залагане на кочана 105 - 110 см
  • Височина на растението 275 - 290 см

Предимства

  • Мощни растения със силни многоредови кочани
  • Хибридът е подходящ и за по-ниска сеитбена норма при неподходящи условия.
  • Силно изразена толерантност към Фузариоза по кочана

Година FAO 380-400*кг/дка КАПИТОЛИС кг/дка
2017 857 + 63
2018 1074 + 55
2019 1123 + 65

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета.

КАПИТОЛИС информационен лист
Намерете своите консултанти