КОЛЕГАС

Могъщ и велик

FAO 460, INITIO третиране

  • Покривната обвивка на кочана е полуотворена, което позволява по-бързо изпускане на влагата
  • Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
  • Бърз старт в неблагоприятни условия

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 117 - 128 дни
  • Височина на залагане на кочана 81 - 104 см
  • Височина на растението 223 - 278 см
  • Дебели 18 - 20 многоредови кочани с повече от 43 зърна в реда

Предимства

  • Перфектно съотношение между височина на растението и височина на залаганена кочана
  • Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане

KWS-KOLEGAS-graphic.png

Година FAO 430-460*кг/дка КОЛЕГАС кг/дка
2017 876 + 68
2018 935 + 132
2019 1075 + 145

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета

КОЛЕГАС информационен лист
Намерете своите консултанти