KWS АДВИЗИО

Нова генетика за рекорди

FAO 450, INITIO третиране

  • Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия в сравнение с предишното поколение хибриди
  • Много по-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична зрялост
  • Много мощна и здрава коренова система

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 127 - 131 дни
  • Височина на залагане на кочана 96 - 109 см
  • Средновисоки растения с много здраво стъбло 270 -290 см
  • Дебели 16-18-20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
  • Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства

  • Изключително толерантен към високи температури през периода на цъфтеж и наливане на зърното
  • Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални добиви при сухи стресови и оптимални условия

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS АДВИЗИО информационен лист
Намерете консултант сега