KWS БАНАТО

Новият повелител!

FAO 410, INITIO третиране

  • Най-нова генерация хибрид от програмата ClimaCONTROL3
  • Средноранен с висок и стабилен добивен потенциал
  • Здраво и еластично стъбло с мощна коренова система и намален риск от полягане

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 120 - 126 дни
  • Височина на залагане на кочана 90 - 104 см
  • Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
  • Балансирани 16-18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда

Предимства

  • Зърно - тип конски зъб с висок хектолитър
  • Подходящ за всякакъв тип почви
  • Отлична синхронизация на фазите на изсвиляване и изметляване – важен момент за процеса на пълно опрашване и оплождане на целия кочан

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS БАНАТО информационен лист
Намерете консултант сега