KWS ИНКАНТИО

Впечатлява с качество и добив

FAO 390, INITIO третиране

 • Силни резултати и отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
 • Висок хектолитър и добра толерантност на болести
 • Мощни и здрави растения

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период: 118-126 дни
 • Височина на залагане на кочана 90 – 115 см
 • Височина на растението- средновисок 260 – 280 см
 • До върха озърнени 16-18-20 редови кочани
 • Зърно – тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства

 • Средно висок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
 • Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
 • Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS ИНКАНТИО информационен лист
Намерете консултант сега