KWS ЛАУРО

Стабилен добив в екстремална среда

FAO 310, INITIO третиране

  • Нов ранен хибрид от програмата ClimaCONTROL3
  • Подходящ както за ранна, така и за късна сеитба със стабилен добив при сухи стресови условия
  • Подходящ за отглеждане в цялата страна, както за основна, така и втора култура, и при полета с високо надморско равнище

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 98 -105 дни
  • Височина на залагане на кочана 88 - 104 см
  • Средновисок хибрид 230 - 260 см
  • Балансирани 14 - 16 редови кочани с 34 - 38 брой зърна в ред

Предимства

  • Добивният потенциал слабо се влияе от условията средата при екстремно сухи години
  • Издържа на високи температури и през трите фази на интензивен растеж, цъфтеж и до фаза наливане на зърното

KWS ЛАУРО информационен лист
Намерете консултант сега