KWS ЛУКАС

За качествен силаж

FAO 530, третиран с REDIGO M

  • Мощни и здрави, добре облистени растения
  • Отличен Stay green ефект със 100% озърняване на кочана
  • Бавното изпускане на влагата удължава оптмалното време за производство на силаж

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 130 - 135 дни
  • Височина на залагане на кочана 110 - 120 см
  • Високи растения с много здраво стъбло 280 - 310 см

KWS ЛУКАС информационен лист
Намерете консултант сега