KWS ОЛТЕНИО

Оптимален във всяко отношение!

FAO 380, INITIO третиране

 • Средноранен хибрид с отлична стабилност в изхранване на зърното при засушаване
 • Висок хектолитър и добра толерантност на болести
 • Цъфтежът е през първата половина на юни, при което се избягват жегите

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период 118 - 126 дни
 • Височина на залагане на кочана 92 - 111 см
 • Височина на растението - средновисок 240 - 260 см
 • До върха озърнени 16 - 18 редови кочани
 • Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства

 • Зърно с високо хектолитрово тегло: по - високи качествени показатели
 • Средновисок с изравнени растения с висока адаптивност при различни почвени типове
 • Хибрид с бърз експлозивен старт на развитие
 • Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS ОЛТЕНИО информационен лист
Намерете консултант сега