• kws_sugarbeet_header_19.jpg
    Rekordskörd av sockerbeta - Växtförädlarens åsikt

Sockerbetssorter är speciellt anpassade till lokala förhållanden

Chile var världsbäst år 2016 när det gäller skördenivå av sockerbetor, för fjärde gången sedan 2010.

Dr Hans-Henning Voss, sockerbetsförädlare vid KWS och ansvarig för den chilenska marknaden, förklarar framgångsfaktorerna.

Den 38-åriga växtförädlaren Dr. Hans-Henning Voss arbetar för KWS i Einbeck, Tyskland.

Den 38-åriga växtförädlaren Dr. Hans-Henning Voss arbetar för KWS i Einbeck, Tyskland.

Världsrekordformeln

Fyra frågor till Dr. Hans-H. Voss

Hur känns det att ha slagit världsrekord?

Det känns bra när våra sorter ger enastående skördar. Men rekord är ytterst resultatet av ett lagarbete mellan förädlare, odlare och sockerindustrin.

Varför tror du att Chile har så hög avkastning på sina sockerbetsskördar?

Stark solstrålning, en lång växtsäsong, intensiv bevattning och professionellt fältarbete möjliggör dessa extremt stora skördar. Men dessa villkor gynnar också sjukdomar som Cercospora och Rhizoctonia. Så det enda sättet att få rekordhöga avkastningar är genom sockerbetssorter som är speciellt anpassade till lokala förhållanden.

Hur stor roll har växtförädling i det som Chile presterar?

Sjuttio procent av odlingsområdet för sockerbetor kräver sorter med mycket bra resistens mot Rhizoctonia och/eller Sclerotium. MAGNOLIA-sorten, som godkändes 2005 och som erbjuder dubbel tolerans mot dessa såväl som måttligt skydd mot cercospora, lade grunden för den chilenska sockerindustrins överlevnad.

Chiles avkastning av sockerbetor år 2016 var nästan 200 t/ha, vilket motsvarar cirka 30 ton socker/ha. Har sockerbetor ännu större potential än så?

Vi har faktiskt sorter på marknaden, och i en godkännandeprocess som erbjuder ännu större potential. Men vad som är viktigare för KWS än högre avkastning är att säkra avkastningen under svåra och föränderliga förhållanden.

Förädlingsframsteg är nyckeln till konkurrenskraft - Investeringar i innovation är avgörande

* vid 16 procent sockerhalt

* vid 16 procent sockerhalt

Lönsamhet - framtagen genom växtförädling

Sockerbetan har fortsatt varit konkurrenskraftig och kommer att förbli konkurrenskraftig i framtiden tack vare det pågående arbetet av och investeringar av sockerbetsförädlare som KWS.

Nedladdningar

  • Rekordskörd av sockerbeta

    pdf | 2 MB

Hitta din kontaktperson