Nils Yngveson till KWS Scandinavia

xx.xx.xxxx

Växtodlingsrådgivaren Nils Yngveson börjar i februari 2017 i en ny position på förädlarföretaget KWS, avdelningen för spannmål.

Förädlingsföretaget KWS är redan aktiva kring sockerbetor i Sverige, men vill nu säkra en bättre representation av portföljen i andra grödor, såsom vete, hybridråg och korn på den svenska marknaden.

Därför har vi rekryterat HIR-rådgivaren Nils Yngveson, som under flera år har haft bevakningsansvaret för sortutbud och förädling vid HIR Skåne, och är ett mycket känt ansikte i svenskt lantbruk.

Nils Yngvesons roll är att vara firmaföreträdare med rollen att marknadsföra KWS:s spannmålssorter mot återförsäljarledet och rådgivning. Han börjar i februari 2017.

Vi ser mycket fram emot att välkomna Nils, samt att stärka vår position på den svenska marknaden.

Morten Haastrup
KWS Scandinavia A/S

Din Kontaktperson Nils Yngveson

Nils Yngveson
Nils Yngveson
Finland, Norge, Sverige - Stråsäd - Raps - Ärter
Skicka epost
KONTAKT