• KWS проектен екип на място
    Проекти

Открийте някои от нашите текущи проекти за устойчиво земеделие

Нашите проучвания и селекционни програми се използват за разработване на конкурентни хибриди за ефективно и устойчиво земеделие. Работата ни е фокусирана върху стабилността на добива, качеството на продукта и запазването на генетичните ресурси. Бързото развитие на растителните биотехнологии породи все по-нови възможности за развитие на хибриди с подобрени характеристики.

Азот-ефективна царевица

Земеделските производители се нуждаят от азот-ефективни хибриди, за да постигнат стабилни добиви, дори когато торенето е ограничено. Поради това KWS разработва царевични хибриди, които продължават да са продуктивни, дори когато почвеното съдържание на азот е недостатъчно. Азотно-ефективните хибриди не само трябва да се развиват добре, когато има недостиг на хранене, но ако е възможно, те трябва да постигнат добри добиви, независимо от доставянето им на азот.

За да постигнат тази цел, нашите селекционери и изследователи проследяват естественото изменение на азотната ефективност и анализират генетичния състав на различни царевични растения, които да осигуряват стабилни добиви дори при минимално торене. Това е сложна характеристика, повлиявана от много отделни части от веригата на ДНК. Поради това се опитваме да разберем чрез допълнителни анализи, кои гени или секции в ДНК веригата, всъщност играят роля. С тези знания нашите селекционери могат да направят по-целенасочена селекция, като по този начин да подобрят азотната ефективност при царевицата.

Азот-ефективна царевица

Следващо поколение устойчиво на хербициди захарно цвекло

Понастоящем пазарът на захарно цвекло в САЩ се характеризира с необходимостта от генетично модифицирани сортове захарно цвекло с различна толерантност на хербициди, за да се подпомогне контрола на плевелите. За да отговорим на тази необходимост, в момента работим върху наследник на много успешния Roundup Ready® - захарно цвекло. Нашите селекционери целят да разработят ново поколение захарно цвекло, устойчиво на хербициди, с тройна толерантност към хербициди.

  • Хората от KWS

    Нашата максима: силни хибриди за устойчиво земеделие с високи добиви.

    Хинрих Харлинг, Ръководител Проучвания Европа
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Хибридни картофени семена

KWS разработва научен проект от 2011 г. насам: Развитието на диплоидни хибридни картофи, които може да се отглеждат и разпространяват с помощта на семена. Напредъкът на селекционния процес на картофи върви много бавно досега.

За да се противопоставят на този застой, нашите изследователи работят върху селекцията на хибридни картофи. Това би имало няколко решаващи предимства: Диплоидните картофи позволяват много по-ефективна селекционна работа. В същото време рискът от заразяване с вредители в семена е значително по-малък, отколкото при семена картофи.

И не на последно място, преминаването към картофените семена ще означава, че вече няма нужда да се охлаждат семена картофи, докато се съхраняват и особено по време на отнемащия им време транспорт. Въпреки това, все още са необходими много проучвания и разработки преди първите конкурентни сортове да се предлагат на пазара.

Откриване на характеристики от въздуха

Как реално взаимодействат генетичният състав на растението и различните влияния на околната среда, може да се установи само на място. Следователно можем само да разберем дали хибридът действително има желаната характеристика с помощта на полеви тестове. За целта обаче трябва да можем да документираме характеристиките на растенията по точен и надежден начин.

В това отношение искаме да подкрепим нашата перспектива за селекционна дейност с нови Фенотип процеси и допълнително оптимизиране на селекционния процес. Ето защо KWS инвестира в разработването на нови методи за автоматично записване на определени характеристики на растенията. Също така проучваме възможностите на цифровите изображения в комбинация с няколко сензорни технологии и дрон системи.

Целта е например с помощта на въздушни снимки много бързо и прецизно да се направят изводи по характеристики като височина на растението или възможна епидемия от болести.

Максимизиране на ефективността на фотосинтезата в царевица

Царевицата е известна като растение С4. Тя използва специален метод на фотосинтеза, характеризиращ се с подобрена ефективност на използване на водата. Следователно C4 растенията могат да отглеждат повече биомаса за по-кратко време, ако светлинното облъчване и температурата се повишат. Въпреки това дори царевичните растения не постигат максимална светлинна мощност.

Това разкрива все още неизползвания потенциал за увеличаване на добива. В сътрудничество с университета Хайнрих Хайне от Дюселдорф, Техническия университет Мюнхен и Института Макс Планк за молекулярна физиология на растенията в Потсдам, KWS работи по тази тема като част от проект, финансиран от BMBF [Германското федерално министерство на образованието].

Нашата цел е да получим нови научни знания, които могат да бъдат използвани за подобряване на ефективността на фотосинтезата в селекционната дейност. Първо, изследваме кои фактори влияят на фотосинтезата на С4 в царевица; в същото време искаме да разберем повече за естествената фотосинтеза с помощта на маркерни технологии.

Култури на бъдещето

„Култури на бъдещето“ иска да насърчи селекцията на култури чрез иновативен публичен / частен модел. Този международен консорциум комбинира ресурсите на водещи селскостопански компании и организации за развойна дейсност за преодоляване на бъдещите предизвикателства по веригата за доставка на храни.

Целта е да се отглеждат култури със специални характеристики за подобрена адаптация към различни условия на околната среда - например подобрени хранителни свойства или поносимост срещу суша, високи температури или наводнения. Ние планираме да използваме научни публикации и платформи, за да публикуваме генерираните знания, така че както публичните, така и частните проекти могат да се възползват от това ноухау.

Техническият фокус е върху промяна на генома, последователността на генома и феномиката, която изследва връзките между генетичния състав на растението, условия на околната среда и неговото представяне.