• KWS_mitarbeiter_bei_der_konzeption_an_glaswand.jpg
    Сътрудничество

Търсите силен партньор, който да реализира иновативни идеи в областта на селското стопанство?

Централният елемент на нашите иновационни дейности e сътрудничеството с публичните институти за развойна дейност, както и с частни компании и индустриални партньори.

Това включва голям спектър от публично финансирани проекти, както и индивидуални сътрудничества с партньори от всички краища на света. Имаме представители в много организации за селекционна дейност и асоциации на национално и европейско ниво.

Нашите всеобхватни цели са насърчаването на науката и проучване, силната мрежа и международното създаване на мрежа от компетенции за наука за културите.

Искате ли да си сътрудничите с нас?

Limagrain

Нашият северноамерикански филиал AgReliant е в партньорство с френската селскостопанска група Limagrain от 2000 г. Те предлагат на пазара различни традиционни и генетично оптимизирани хибриди царевица с нови и подобрени характеристики като хибридна толерантност или устойчивост на различни вредни насекоми.

BASF Растителна наука

Ние работим в областта на растителните биотехнологии заедно с BASF Plant Science от 2010 г. Общата цел на това сътрудничество е повишаване с 15% на захарните и енергийни добиви от захарно цвекло, както и за развитието на сухоустойчиви сортове, които се нуждаят от малко вода и могат да оцелеят в периоди на суша без загуба на добив.

Вилморин

Заедно с френската фирма Vilmorin основахме съвместното предприятие GENECTIVE (50:50) през октомври 2011 г. Тази съвместна платформа се фокусира върху генетично модифицираните характеристики при царевицата. В допълнение към подобрената хербицидна толерантност и повишената устойчивост, в бъдеще ще бъдат оптимизирани други характеристики, базирани на местоположението.