KWS АДОНИСИО

Олицетворение на новото

FAO 340, INITIO третиране

  • Най-нова генерация хибрид от програмата Plus4GRAIN, с отлична толерантност както при интензивни, така и при стресови условия
  • Висок и стабилен добивен потенциал
  • Силно еластично стъбло

Характеристика на хибрида

  • Вегетационен период 108 - 118 дни
  • Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
  • Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
  • Балансирани 16-18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда

Предимства

  • Зърно – тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
  • Подходящ за всякакъв тип почви

KWS АДОНИСИО информационен лист
Намерете консултант сега