KWS АЛМАНЦО

Новата генерация хибриди – сигурен успех

FAO 400, INITIO третиране

 • Високи резултати и отлична стабилност при засушаване
 • Адаптивност, висок хектолитър и толерантност на болести
 • Висока маса на 1000 семена

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период 121 - 126 дни
 • Височина на залагане на кочана 90 - 108 см
 • Височина на растението - средновисок 260 - 280 см
 • До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани
 • Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово тегло

Предимства

 • Средно висок с изравнени растения със силна пластичност при различни почвени типове
 • Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
 • За максимален добив и ниска влага по време на жътва

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS АЛМАНЦО информационен лист

KWS Алманцо

Намерете консултант сега