• kws_unternehmen_geschichte.tif

Бъдеще с история

Повече от 160 години KWS стои зад традициите, контакта със земята и успешното семепроизводство, но също така и зад космополитизма и международния растеж. В Клайн Ванцлибен, в Магдебургер Бьорде, през 1856 г. фермерът Матиас Кристиан Рабетже полага основите на семейно дружество, което и до днес е тясно свързано със земеделието.

Вашият съветник

Инна Супруненко
Инна Супруненко
HR бизнес партньор
Тел .: +43 126 33 900-37
Изпратете имейл
КОНТАКТ