• фермер в гледката от птичи поглед
    Независими фермери

Какво означава да си независим

Много от нашите фермери също са предприемачи. Това превръща независимостта в ценност, която споделяме. Тук можете да откриете какво точно означава това за шестима от тях и защо са избрали земеделието като професия.