Условия за участие във фейсбук игра ¨Звукът на фермата"

Условия за участие:

Организатор на тегленето на наградата е КВС България ЕООД, бул. Христофор Колумб 80, ет.3, София 1540, България. Участието е разрешено за пълнолетни лица с местожителство в България, които са последователи на страницата на KWS България във Facebook. Служители на КВС България ЕООД (наричани по-долу "служители") и техните семейства, както и служители на фирми, свързани с КВС България ЕООД и техните семейства, нямат право да участват.

Участниците участват в тегленето на наградата, като публикуват отговор в коментар на тази публикация през периода между 11.02.2022 и 15.02.2022. Всеки участник може да публикува само един отговор. Победителят (наричан по-долу "победител") ще бъде избран на случаен принцип от всички верни отговори, публикувани в рамките на обявения период от време, своевременно след изтичане на посочения период от време. Правно обжалване е изключено по отношение на избрания победител. Победителят ще бъде обявен впоследствие от организатора на събитието чрез коментар, цитиращ потребителското му име на тази публикация и ще бъде информиран чрез Facebook съобщение. След това победителят трябва да изпрати пощенския си адрес до организатора на събитието чрез Facebook съобщение не по-късно от 22.02.2022; ако организаторът на събитието не получи адреса до тази дата, наградата за победителя отпада и друг победител няма да бъде избиран. Доставка на наградата, KWS Bluetooth високоговорител в сиво с оранжева лента, 1200 mAh капацитет на батерията и 5W изход, ще бъде само в рамките на България. Наградата не може да се прехвърля и не може да бъде изплатена в брой, преобразувана в натурален рабат/отстъпка или разменена срещу продукти, поръчки или заплащане по фактури. Коментарите, които нарушават правилата на Facebook, приложимото право или правата на трети лица, ще бъдат премахнати без предизвестие, след като бъдат идентифицирани, и автоматично ще бъдат изключени от по-нататъшното участие в тегленето на награди. Тази публикация и коментарите по тази публикация, заедно със съдържанието им, ще останат постоянно във Facebook и ще продължат да бъдат достъпни и постоянно достъпни за широката общественост. Адресните данни на победителя, предоставени на организатора на събитието, ще бъдат използвани единствено с цел изпращане на наградата и впоследствие ще бъдат изтрити, най-късно 30 дни след получаването на адресните данни. Подробности за обработката на данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на организатора на събитието (https://www.kws.com/dataprotection). Подробности за обработката на данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на организатора на събитието (https://www.kws.com/dataprotection).

Конкурсът не е свързан с Facebook и не се спонсорира, организира или поддържа от Facebook. Запитванията за тегленето на наградата могат да се подават само чрез facebook съобщение до организатора на тегленето на наградата, а не до Facebook.