• Father-and-Daughter.jpg
    Мисия и ценности

Нашата световна валута е доверието.

KWS сее бъдещето. Това е наш първи приоритет. Ние живеем в една общност заедно с нашите служители, както и с фермерите или търговските партньори. Основата е доверено и надеждно взаимодействие.

Нашата световна валута е доверието. В ежедневието това означава: Срещаме се със земеделския производител в партньорство, възприемаме го като равноправен предприемач и обръщаме внимание на неговите знания и опит. Нашата цел е да ги подкрепим със собствените си знания по най-добрия възможен начин. Отнасяме се експертно към техните изисквания и нужди и им предоставяме съвети очи в очи. Поддържаме и развиваме взаимоотношенията с нашите клиенти. Това важи в еднаква степен както за контактите с нашите партньори в развъдния сектор, така и за нашите бизнес и търговски партньори в селското стопанство.

Принципи на нашата компания

1. Подобряваме генетичния потенциал чрез изключителни изследователски и развойни програми.

2. Ние предоставяме на нашите фермери най-качествените семена.

3. Ние действаме като доверен партньор за нашите фермери през цялата верига на създаване на стойност.

4. Ние предоставяме предприемаческа свобода, за да дадем възможност на всеки да покаже пълния си потенциал.

  • Хора в KWS

    KWS е и ще продължи да бъде независим семеен бизнес.

    Изпълнителен съвет на KWS SAAT SE & Co. KGaA
    201023-kws-executive-board.jpg

Близост

За нас съвместността възниква от човешката близост. И това се основава на лично доверие. За да мотивира и вдъхновява едновременно. По този начин създаваме свой собствен екипен дух, който показваме и на външния свят. Способностите на фермера и нашата простираща се през поколенията връзка е в основата на нашия успех. Включвайки фермерите и обменяйки информация на едно партньорско ниво, ние се учим един от друг и растем заедно. Като истински отборни играчи, се изправяме пред фермера по честен начин. Уважаваме го и се фокусираме върху неговите нужди.

Надеждност

KWS е компания с традиция на семейна собственост и затова работим в този дух. Нашите решения и действия са прозрачни, надеждни и лесно разбираеми. Както вътрешно, така и външно, ние сме прагматични и автентични, бързи и гъвкави и доставяме най-добрите семена. Това е нашият принос за успеха на фермера. Той очаква прозрачност и надеждност. Ако не успеем да изпълним този стандарт, ние решаваме проблемите честно, незабавно и по опростен начин.

Прозорливост

Само ако действаме мъдро, доставките на храна в света могат да бъдат осигурени. Ето защо нашите служители разработват иновативни решения за различни условия на отглеждане. Високите и сигурни добиви за фермера винаги остават целта, а оптимизираното отглеждане на растения е основното средство за постигане на устойчив растеж. Ние сме безпристрастни в подхода си към бъдещите предизвикателства в селското стопанство, независимо дали са климатични или регулаторни, и инвестираме устойчиво в научни изследвания и развойна дейност. Оставайки отговорни към хората и природата, заедно изграждаме бъдещето на KWS за земеделие с различни системи за отглеждане.

Независимост

KWS е компания, специализирана в семена. Управлявана независимо от поколения, компанията действа в съответствие със същите стандарти, които фермерите спазват: Независимо, свободно в избора и разумно. Нашите служители мислят и действат с предприемаческа убеденост. Ентусиазмът към земеделието е това, което ги движи. Ние изискваме и насърчаваме тяхната свобода и ги насърчаваме да действат според собствените си отговорности.

Вашият контакт

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Изпратете имейл
КОНТАКТ