• KWS_zuckerrueben_blaetter.jpg
    Inbjudan CONVISO® SMART möte 2024

Välkomna på våra CONVISO® SMART möte!

Bäste betodlare,

Vi vill bjuda in alla betodlare som har valt att odla en av våra herbicidtoleranta sorter 2024 till en informationsträff rörande odling med CONVISO® SMART-systemet som innebär möjlighet till effektivare men också annorlunda behandlingsstrategier mot ogräs jämfört med de traditionella sorterna och herbiciderna. Träffen riktar sig i första hand till dig som odlar CONVISO® SMART sorter första gången, men självklart är alla CONVISO®-odlare hjärtligt välkomna. Vi kommer att ta upp vikten av timing, olika strategier beroende på dina problemogräs samt hur man minimerar risken för framtida problem med herbicidresistens.

Anmälan avslutad.
Hör av dig till Birte Lau 0708-238443 om du vill anmäla dig

Vi kommer att hålla två träffar, välj den som passar dig bäst:

18/3 på Scandic Star i Lund, kl 9.00

21/3 på Bjärsjölagård, kl 9.00

Anmäl dig senast den 11/3