Manažér siláže kukurica

Cieľ silážovanie: zber a zachovanie vysokej kvality! Manažér siláže vám poskytne stručný prehľad o tom, ktoré faktory úspechu sú pri príprave siláže skutočne dôležité.

  • Informácie o praktických možnostiach kŕmenie a kontroly vo vašom stáde mlieka.

    Neboli nájdené žiadne ďalšie informácie.