• kalttest_mais_mg_7712.jpg
    Kvalita osiva, kukurica

Trvalo udržateľná kvalita osiva pre Váš úspech v pestovaní kukurice!

Optimálna kvalita osiva je základom trvalo udržateľného pestovania a výroby kukurice. Prostredníctvom modernej šľachtiteľskej práce a starostlivej výroby osív Vám KWS poskytuje kvalitné a efektívne vybavenie. Pokiaľ ide o kvalitu osiva, rozlišuje sa medzi vonkajšími a vnútornými kritériami kvality.

Kľúčové sú vnútorné a vonkajšie faktory kvality

4 najdôležitejšie kritériá vonkajšej kvality

Poľnohospodári právom očakávajú vysokú kvalitu. KWS venuje osobitnú pozornosť týmto faktorom:

  • Technická čistota: osivo musí byť bez prímesí
  • Homogénny kaliber a hmotnosť tisíc semien umožňuje presnú sejbu
  • Najvyššia kvalita morenia: predpísané množstvo účinnej látky musí priľnúť ku každému zrnu
  • Optimálny nízky obsah vody zaručuje dobrú životnosť osiva

3 najdôležitejšie kritériá vnútornej kvality

Pri plnení kritérií KWS ide nad zákonnú normu.
Priebežným testovaním nasledujúcich interných charakteristík kvality, kladieme základy pre úspešnú sejbu a pestovanie:

  • Genetická čistota
  • Vysoká klíčivosť: minimálne 90% klíčivosť v optimálnych podmienkach
  • Vysoká energia klíčivosti: najvyšší možný percentuálny podiel vzídených rastlín v sťažených podmienkach

Nájdite konzultanta