• INITIO-Header-Mais.jpg

Roztočec chmeľový

Roztočec chmeľový je jedným z najkomplikovanejších škodcov pri pestovaní kukurice, pričom vysoké teploty a nízke zásoby vody môžu tento problém ešte zhoršiť. Pre nás je to dôležitá téma, preto sme tento priestor venovali odhaleniu hlavných fáz jeho vývoja, kontroly a ošetrenia.

Čo vieme o roztočcovi chmeľovom?

Prečo je tak ťažké ho kontrolovať?

Tento roztočec má veľmi krátky rozmnožovací cyklus, ktorý trvá iba 6 až 14 dní, a preto môže jeho populácia v krátkom čase dosiahnuť ekonomicky škodlivú úroveň.

Okrem toho sa roztoč nachádza na spodnej strane listov, čo sťažuje jeho kontrolu.

Ako sa tento škodca správa?

Roztočec sa živí obsahom buniek a spôsobuje chlorotické škvrny na povrchu listov. Silné napadnutie roztočcami spôsobuje predčasné vysychanie rastliny, lámanie stoniek a zníženie veľkosti zrna, a tým aj úrody.

Napadnutie sa zvyčajne začína na okrajoch poľa a postupuje dovnútra. Prvé poškodenie na rastline postihuje spodné listy a s rastúcou populáciou sa posúva smerom nahor.

Ako veľmi môže ovplyvniť výkon odrody?

Ak sú postihnuté listy vo výške klasu, v období medzi kvitnutím a zberom zrna, môže to mať významný vplyv na úrodu. Napr. priemerný hektárový výnos v roku 2019 bol v regióne Aragónsko vďaka tomuto škodcovi znížený až o 4 tony kukurice na hektár (Interná sieť výskumno-vývojových pokusov, KWS).

Kontaktujte našich regionálnych zástupcov

Ako môžeme kontrolovať roztočca chmeľového?

Preventívne opatrenia

Počas pestovania udržiavajte okraje poľa čisté, bez zvyškov predchádzajúcich plodín a s dobrou úrovňou vlhkosti.

Chemická kontrola

Existuje len málo alternatív ošetrenia

  • Účinná látka: Abamektín (platný do apríla 2020)

Odporúča sa ošetrovať čo najskôr po zistení výskytu škodcu, keď je viditeľné poškodenie v dolnej tretine rastliny. V štádiu R5 alebo v štádiu jadra už ošetrenie nie je ekonomicky výhodné.

Prírodní nepriatelia

Rozsiahle používanie širokospektrálnych insekticídov pri skorých aplikáciách môže podporiť výskyt roztočovcov znížením populácie ich prirodzených nepriateľov.

Akí sú prirodzení nepriatelia roztočca chmeľového?

Kontaktujte nás

Ing. Matúš Javor
Ing. Matúš Javor
Produktový manažér
Poslať e-mail
Nájdite konzultanta