• 160707_imagefotos_kws_1.jpg
    Hnojenie kukurice

Hnojenie v kukurici - optimálna podpora pre ideálny vývoj

Na pestovanie plodín je okrem svetla, vody a tepla potrebný dostatočný prísun živín. Vďaka hnojeniu v súlade s platnou legislatívou môžeme zaistiť tento prísun živín a položiť tak základy pre úspešné pestovanie kukurice.

Kukurica má do veľkej miery úžitok z poľnohospodárskych hnojív, pretože uvoľňovanie živín sa najviac týka potrieb kukurice. Organické hnojenie sa zvyčajne uskutočňuje na jeseň pred orbu. Technika, ktorá zmierňuje straty / šetrí pôdu, je dôležitá.

Ak sa hnojivo aplikuje pred výsevom, malo by ísť o čo možno najhomogénnejšiu dávku zo zopravením do pôdy. Ak sa aplikácia uskutočňuje po zasiatí, musí sa vykonať s ohľadom na stav porastu.

V závislosti od krajiny pôvodu sa poľnohospodárske hnojivá v zložení živín veľmi líšia. Preto je potrebné sledovať ich parametre.

KWS by vás rád zoznámil s rôznymi aspektmi hnojenia, aby vám pomohol zabezpečiť váš pestovateľský úspech.

Nájdite konzultanta