• 160707_imagefotos_kws_1.jpg
    Hnojenie kukurice

Poľnohospodárske hnojenie v kukurici - optimálna podpora pre ideálny vývoj

Na pestovanie plodín je okrem svetla, vody a tepla potrebný dostatočný prísun živín. Vďaka oplodneniu v súlade s výnosom a umiestnením môžete zaistiť tento prísun živín a položiť základy pre úspešnú kultiváciu kukurice.

Kukurica má do veľkej miery úžitok z poľnohospodárskych hnojív, pretože uvoľňovanie živín sa najviac týka potrieb kukurice. Organické hnojenie sa zvyčajne uskutočňuje na jar pred zasiatím. Technika, ktorá zmierňuje straty / šetrí pôdu, je dôležitá.

Ak sa hnojivo aplikuje pred výsevom, malo by sa vyrovnať a nemať orať. Ak sa aplikácia uskutočňuje po zasiatí, musí sa vykonať v blízkosti zeme medzi radmi.

V závislosti od krajiny pôvodu sa poľnohospodárske hnojivá v zložení živín veľmi líšia. Preto je potrebné analyzovať zložky.

KWS by vás rád zoznámil s rôznymi aspektmi oplodnenia, aby vám pomohol zabezpečiť váš kultivačný úspech.

Nájdite svojho konzultanta