• KWS_landschaft_mit_bluehendem_rapsfeld.jpg
    Ochrana rastlín v repkách

Optimálna ochrana rastlín vedie k najvyšším výnosom repky!

Aby sme čo najlepšie podporili našu repku, musíme vedieť viac ako len to, ktorí škodcovia pre nich predstavujú riziko. Ochrana repky olejnej proti týmto škodcom je nesmierne dôležitým krokom k zberu maximálnych výnosov a je ekonomicky úspešná na konci vegetačného obdobia.

KWS vám ukáže, čo je dôležité v oblasti ochrany rastlín.