• 160707_imagefotos_kws_116.jpg
  Pôdy v kukurici

Aspekty pôdnych znakov pri pestovaní kukurice

Pôda je pre poľnohospodára najdôležitejším faktorom výroby. Udržiavanie vysokej kvality pôdy je preto základom ziskovosti farmy.

Malo by sa preto zvážiť, že kukurica je tropická plodina milujúca teplo. Na jar je preto potrebné počkať na dostatočné zahriatie pôdy. Tak sa zabezpečí rýchle klíčenie a vývoj mladých rastlín, ktoré sú dôležité pre budúcu úrodu.

Výhody a nevýhody rôznych druhov pôdy

Pôdny typ výhody nevýhody
mierny Kúrenie, obrábateľnosť Nedostatok vody, posun živín
priemerný Voda, živiny, spracovateľnosť -
prísny Voda, živiny pomalé zahrievanie, inkrustácia, zhutnenie
rašeliniská voda pomalé zahrievanie, neskoré mrazy, hodnoty pH
Mokré pôdy, zhutnené pôdy - Pomalé otepľovanie, pomalá mineralizácia, nepriaznivá štruktúra drobčekov

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Optimálna pôda na pestovanie kukurice je

 • uvoľnene
 • bez kompresie
 • drobivý

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zhutňovanie pôdy však nie je nezvyčajné, preto je potrebné zvážiť opätovné spevnenie po zasiatí. Husté bahnité pôdy bránia otepľovaniu pôdy, vďaka čomu sú tieto pôdy menej vhodné na pestovanie kukurice.

Zle štruktúrovaná pôda - nie sú ideálne podmienky pre kukuricu

Príklad slabo štruktúrovaných pôd

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Dôsledky zhutnenia zahŕňajú

 • Namáčanie a erózia
 • Nedostatok kyslíka v pôde
 • Zníženie aktivity mikroorganizmov
 • Prerušenie mineralizácie
 • Obmedzenie zakorenenia
 • Prerušenie kapilárneho vzostupu podzemných vôd

To zase vedie k:

 • Nedostatok živín
 • Džbán a sfarbenie listov
 • Významné nedostatky
V stredných a ťažkých pôdach dochádza k zhutneniu najmä v oblasti podrážky pluhu. V prípade ľahkých pôd dochádza k zhutneniu najmä v podloží.

Podporné opatrenia:

1. Hlboká orba
2. Pneumatiky šetrné k pôde
3. Zvýšte obsah humusu pomocou organického hnojenia a úpravy na správnu hodnotu pH

Nájdite konzultanta