• beratung_nutzung_fuetterung_mais_in_der_rinderfuetterung_1.jpg
    Kukurica na siláž pri kŕmení dobytka

Kukurica pri kŕmení hovädzieho dobytka - optimálne využitie silážnej kukurice!

Kukuričná siláž je ideálnym základom pre úspešné kŕmenie hovädzieho dobytka. Dopyt po kvalitných a ekonomicky účinných krmivách rastie a je rozhodujúci pre váš hospodársky úspech. V porovnaní s ostatnými hrubými kŕmnymi dávkami je silážna kukurica nákladovo výhodnejšia a je najdôležitejšou hrubou dávkou pri chove dobytka.

Nájdite svojho konzultanta