• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Zber kukurice

Vrchol každej sezóny: Zber

Pre každého farmára je zber náročný na pracovnú silu, ale aj uspokojiením po celom roku. Po dlhom období rastu a vývoja konečne zberáme to, čo bolo zasiate. Pre každý druh plodiny existujú aj rôzne postupy a aspekty. zberu.

Kukurica sa môže zbierať ako zrnová kukurica a silážna kukurica na kŕmenie zvierat alebo ako substrát pre zariadenia na výrobu bioplynu. Zatiaľ čo silážna kukurica na kŕmenie zvierat a bioplynová kukurica sa zberajú rovnakým spôsobom, zber kukurice na sa od nich zásadne líši.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Rôzne spôsoby použitia - rôzne metódy zberu

Spracovanie strniska po zbere kukurice

Intenzívne spracovanie strniska a pôdy po zbere kukurice je veľmi dobrým opatrením na kontrolu vijačky kukuričnej a aj na boj proti fusariózam v následnej plodine. Rôzne experimenty ukázali, že použitie mulčovačov po zbere kukurice môže podstatne znížiť tak počet lariev vijačky kukurične, ako aj výskyt fusarióz v nasledujúcej plodine. Znížený výskyt fusarióz tiež významne minimalizuje riziko nadmerného obsahu DON, napríklad v následnej úrode pšenice ozimnej.

Nájdite svojho konzultanta