KWS KALLISTO

Využitie na siláž a bioplyn

Skorý termín dozrievania

 • Využitie: na siláž a bioplyn
 • Genetický typ: S.Sudanense x S.Bicolor
 • Termín dozrievania: skorý

Skorý hybrid S.Sudanense x S.Bicolor, ktorý sa svojou skorosťou ideálne hodí do slovenských pestovateľských podmienok. KWS KALLISTO je náhradou za náš hybrid KWS SOLE, pričom navzdory svojej skorosti dokáže dosahovať prekvapivo vysoké úrody suchej hmoty, ktorými konkuruje nielen svojmu predchodcovi, ale aj neskorším hybridom.

Pri vhodných podmienkach je možné ho použiť aj ako následnú plodinu a maximalizovať tak úrodový potenciál parcely. Pestovateľov určite poteší rýchly počiatočný rast, ktorý pomôže pri zapojení porastu a konkurencii voči burinám, ako aj vysoká odolnosť vočil istovým chorobám.

 • Typ metliny: otvorená
 • Počiatočný rast: rýchly
 • Úroda sušiny: vysoká
 • Výška rastliny: 370 cm
 • Odnožovanie: občas
 • Tolerancia k listovým chorobám: vysoká
 • Termín dozrievania: skorý
 • Vhodný ako hlavná plodina aj následná plodina
 • Hustota porastu pri sejbe: 20 – 25 klíčivých semien/m²
 • Farba zrna: hnedá
Nájdite konzultanta