KWS LUPUS

Využitie na zrno

Skorý termín dozrievania

 • Využitie: na zrno
 • Genetický typ: S.Bicolor x S.Bicolor
 • Termín dozrievania: skorý

V tomto ciroku sa ideálne kombinuje skorosť a výška úrody, čo ho predurčuje do severnejších oblastí pestovania zrnového ciroku, kam Slovensko ako krajina patrí. Na trh sme KWS LUPUS priniesli ako náhradu nášho staršieho zrnového hybridu FRISKET.

KWS LUPUS dosahoval v našich pokusoch ešte lepšiu zberovú vlhkosti ako FRISKET. Tento parameter je pri pestovaní zrnového ciroku v našich podmienkach veľmi dôležitý a napomáha tomu, aby bol možný bezproblémový zber aj v rokoch s nižšou sumou efektívnych teplôt. Zrnovy ́cirok tvorí stabilizujúci prvok osevných postupov v podmienkach suchej a horúcej klímy, keďže jeho tolerancia na vysoké teploty a nedostatok zrážok je v porovnaní s inými plodinami na vysokej úrovni.

 • Typ metliny: polootvorená
 • Počiatočný rast: rýchly
 • Výška rastliny: 130 cm
 • Odnožovanie: takmer nikdy
 • Tolerancia k listovým chorobám: vysoká
 • Termín dozrievania: skorý
 • Hlavná plodina: áno
 • Následná plodina: nie
 • Hustota porastu pri sejbe: 25 – 35 klíčivých semien/m²
 • Farba zrna: hnedá
 • Obsah tanínu: veľmi nízky

Ďalšie ciroky

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta