KWS TARZAN

 • Využitie: na siláž a bioplyn
 • Genetický typ: S.Bicolor x S.Bicolor
 • Termín dozrievania: stredne skorý

Charakteristika

 • Typ metliny: otvorená
 • Počiatočný rast: priemerný
 • Úroda sušiny: veľmi vysoká
 • Výška rastliny: 420 cm
 • Odnožovanie: takmer vždy
 • Tolerancia k listovým chorobám: vysoká
 • Termín dozrievania: stredne skorý
 • Hlavná plodina: áno
 • Následná plodina: nie
 • Hustota porastu pri sejbe: 20 – 25 klíčivých semien/m²
 • Farba zrna: tmavohnedá

Nájdite svojho konzultanta